Weergave

Wil je tijdelijk niet al jouw producten op beslist.nl tonen? Lever dan een weergavekolom aan met daarin: 0 = product niet tonen, 1 = product wel tonen

Belangrijk:

  • De instellingen van biedingen in jouw beslist.nl dashboard zijn leidend. Heb je een categorie in dit dashboard gedeactiveerd? Dan staan deze artikelen niet live op beslist.nl. Ook niet als de weergavekolom is gevuld met ‘1’. De Weergavekolom werkt alleen op categorieën die geactiveerd zijn.
  • De snelheid waarmee een verandering van weergave verwerkt wordt, kan per categorie verschillen. Voor alle producten wordt de weergave één keer per etmaal bijgewerkt.