Waarom staat mijn product nog online?

Hoe snel producten van beslist.nl verdwijnen, hangt af van de manier waarop de wijziging is doorgegeven en waar op de website deze informatie wordt gepubliceerd. 

In de check-out van de winkelwagen geldt het volgende:  

  • Als je de levertijd ‘niet op voorraad’ hebt doorgegeven via de Shopitem API, dan is het product vrijwel direct niet meer te bestellen. 
  • Als je de levertijd ‘niet op voorraad’ hebt doorgegeven via de productfeed, dan duurt het vier tot zes uur voordat het product niet meer te bestellen is. 

In beide gevallen is het product na ongeveer twee tot vier uur niet meer zichtbaar in de productpagina van de winkelwagen. 

In de browse- en zoekresultaten geldt het volgende: 

  • Als je ‘weergave = 0’ hebt doorgegeven in de feed, dan verdwijnt het product na twee uur. 
  • Als het product uit de feed is gehaald, is het afhankelijk van de categorie waarin het product is geplaatst: 
  • Alle categorieën worden minimaal één keer per dag bijgewerkt. 
  • De productcategorieën met het meeste bezoekersverkeer worden tot één keer per twee uur bijgewerkt. 

Heb je hier vragen over of is de hele feed onklaar gemaakt? Dan zal het weghalen van producten handmatig moeten gebeuren. Neem contact op met je accountmanager of stuur een e-mail naar productfeed@beslist.nl.