Waar vind ik een overzicht van de beslist categorisatie?

Een compleet en actueel overzicht van de beslist categorisatie vind u hier:

Met de rechter muisknop en ‘koppeling opslaan als’ kunt u het bestand lokaal opslaan en vervolgens ook in een spreadsheet zoals excel openen.

Lees voor het doorgeven van een goede categorisatie ook dit artikel.