Aandachtspunten voor een winkelwagen product

Aandachtspunten: 

 
Om jouw producten optimaal weer te geven op beslist.nl/beslist.be, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten die je in gedachten moet houden. Door deze in acht te nemen, kun je ervoor zorgen dat jouw producten goed worden weergegeven op de site. 

Ten eerste is het van groot belang om kwalitatief goede en duidelijke afbeeldingen te gebruiken, het liefst met meerdere aanzichten. Dit zal enorm bijdragen aan een goede weergave van het product. 

Daarnaast is het essentieel dat de informatie in de productfeed zo volledig mogelijk is. Vermeld de beschikbare maten en levertijden duidelijk en wees eerlijk over de levertijden. Als er op jouw website iets anders staat dan op beslist.nl, kan dit leiden tot een vermindering van de conversie en een toename van het aantal retouren. 

Een duidelijke en volledige omschrijving van het product is ook van groot belang. Consumenten zijn op zoek naar informatie over het product en wollige teksten dragen daar niet aan bij. Als er verschillende versies en/of kleuren beschikbaar zijn, toon deze dan indien mogelijk. 

Maak gebruik van de weergavekolom in de productfeed als een maat niet langer beschikbaar is.