Overzicht van de beslist.nl integratietools voor de beslist winkelwagen

Integreer jouw Winkelwagenaccount in je eigen order verkoopsysteem. Om jouw campagne op beslist.nl optimaal in te richten, dien je je aan te sluiten op de koppelingen die beslist.nl aanbiedt. Hiermee wordt het Winkelwagenaccount geïntegreerd in jouw order en verkoopsysteem.

Het gaat om de volgende twee tools:

Met de Order-XML komen orders via het beslist.nl Winkelwagenaccount automatisch binnen in jouw ordersysteem, deze kunnen daar vervolgens verder worden afgehandeld. Met de Shopitem API worden alle wijzigingen, op het gebied van prijs en levertijd binnen jouw systeem, realtime doorgevoerd op beslist.nl. Zo is de data altijd actueel.

Voordelen Order-XML

  • Alle bestellingen staan in één systeem, wat een goed overzicht biedt.
  • De bestellingen komen realtime binnen.
  • Je kunt jouw klanten sneller voorzien van een orderbevestiging.

Voordelen Shopitem API

  • Wijzigingen in jouw prijs-levertijd zijn realtime zichtbaar binnen de beslist.nl Winkelwagen.
  • Je kunt ongelimiteerd wijzigingen doorvoeren.

Hoe werkt het?

De Shopitem API en de Order-XML kunnen worden geïnstalleerd middels een plug-in, door een ICT-partner of je kunt ervoor kiezen deze koppelingen te laten realiseren door de beslist.nl aanbevolen feed-en API-partners.

Belangrijk om te weten is dat voor het zelf installeren een bepaald kennisniveau van systeemkoppeling en automatisering is vereist. Beschik je niet over een ICT-partner en is het zelf installeren van één van de plug-ins geen optie, neem dan contact met ons op via productfeed@beslist.nl. Wij zoeken dan gezamenlijk naar een passende oplossing door bijvoorbeeld de hulp van een partner in te schakelen.