Hoe krijg ik het korting/kids/nieuw label bij mijn producten?

De labels op beslist.nl worden automatisch gegenereerd op basis van de door u aangeleverde informatie.

  • Het kortingslabel wordt aangemaakt als u naast een prijs ook een prijs_oud doorgeeft (die uiteraard hoger en reëel moet zijn). Het kortingspercentage wordt automatisch berekend. Zie de handleiding voor meer informatie.
  • Het kids label wordt geplaatst in relevante categorieën als uit de maatkolom, de trefwoorden in de omschrijving en/of de gender kolom kan worden afgeleid dat het om een product voor kids gaat. Als het ontbreekt terwijl die aangeleverde informatie compleet is en u label wel zou verwachten, neem dan contact op met productfeed@beslist.nl
  • Het nieuw label wordt automatisch getoond bij producten die voor het eerst in de productfeed zijn opgenomen. Een product tijdelijk uit de feed verwijderen en weer toevoegen heeft hier geen invloed op en werkt eerder verstorend bij de publicatie. Het label blijft maximaal 30 dagen zichtbaar. Handmatig toevoegen of verwijderen van het label is niet mogelijk.